en

Projek KuberWêreld

stel bekend

Missie Oorwin
Ons nooi jou saam op 'n oorwinningstog na die mins-geëvangeliseerde en onbereikte wêreld

"Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei." 2 Kor 2:14

Visie 1 Biljoen
Operasie Een Ding en Projek KuberWêreld stel bekend ons doelwit om binne die volgende vyf jaar 1 biljoen mense in die mins-geëvangeliseerde en onbereikte wêreld met die Evangelie te bereik deur middel van ons internet en digitale netwerke en vennote, met die doel om die Groot Opdrag van Jesus Christus te help voltooi. Ons noem dit Visie 1 Biljoen.

Om meer van Visie 1 Biljoen te lees, volg hierdie skakel.
Om meer oor Operasie Een Ding te lees, volg hierdie skakel.

Projek KuberWêreld bestuur ’n vrugbare internet evangelisasie bediening wat oor die potensiaal beskik om ’n enorme rol te speel om die mins-geëvangeliseerde en onbereikte wêreld met die Evangelie te bereik. Projek KuberWêreld bereik ongeveer 15 persone vir elke Rand in sy begroting en het sedert sy ontstaan reeds etlike miljoene in die mins-geëvangeliseerde en onbereikte wêreld bereik. Dit is Projek KuberWêreld se doelwit om die volgende vyf jaar die aantal persone wat bereik word deur die internet en digitale media, jaarliks te verdriedubbel om saam met ons vennote, na vyf jaar 1 biljoen te kan bereik.

Om meer oor Projek KuberWêreld te lees, volg hierdie skakel.

Visie 1 Persent
Om die Visie 1 Biljoen doelwit te kan bereik is dit ons mikpunt om binne die volgende jaar 800 of meer ondersteuners te mobiliseer wat sal onderneem om 1% van hulle maandelikse inkomste by te dra vir hierdie doel. Sal jy een van hulle wees? 1% is waarskynlik minder as wat jy maandeliks vir parkeer-, bedel- en bedieningsfooitjies betaal. Maak gerus 'n sommetjie. Sal jy 1% bydra vir die belangrikste saak op God se agenda, naamlik om Jesus se Groot Sendingopdrag te help voltooi - sonder om jou offergawe aan die kerk en ander sendingaksies te verminder?

Lees meer omtrent die belangrikste saak op God se agenda.

Visie 1 Plus Drie
Hoe gaan ons dit regkry om 800 ondersteuners te mobiliseer vir Visie 1 Biljoen? Die geheim is in jou hand! Jy is die onmisbare skakel! As elke vriend van Operasie Een Ding slegs drie ander vriende mobiliseer, het ons die doel bereik! Dit is Operasie Een Ding se missie om ons almal hiermee te help. Al wat jy moet doen is om saam met ons op die Visie 1 Biljoen trein te klim! Sal jy saam met ons by die oorwinningstog aansluit?
Klim vandag op die Visie 1 Biljoen trein en word 'n vriend van Operasie Een Ding
Voltooi en stuur die vorm hieronder om op die Visie 1 Biljoen trein te klim

Voltooi en stuur die vorm hieronder om te registreer as 'n vriend van Operasie Een Ding en om inligting op 'n gereelde basis van ons te ontvang wat jy weer met ander kan deel. Let wel, jy is onder geen verpligting om finansieel betrokke te wees om jou naam op die vriendelys te plaas nie!

Ons hou streng by 'n 'GEEN-SPAM' beleid. Jou privaatheid is ons hoogste priortiteit en ons onderneem om jou inligting met niemand anders te deel nie. Lees ons Privaatheid Beleid hieronder. Jy mag enige tyd onttrek en jou naam van die Operasie Een Ding vriendelys verwyder deur die skakel onderaan enige epos te volg.