Operasie Een Ding

en

Projek KuberWêreld

Omtrent Ons
Projek KuberWêreld is 'n evangelisasie bediening wat die mins-geëvangeliseerde en onbereikte wêreld met die Evangelie van Jesus Christus bereik deur die internet en digitale media; en Operasie Een Ding is die bediening waardeur ons die Kerk van Jesus Christus mobiliseer om die Groot Opdrag van Jesus Christus te help voltooi.

Operasie Een Ding en Projek KuberWêreld werk in vennootskap met evangeliese kerke en aksies oor denominasionele grense met die doel om die wêreld met die Evangelie van Jesus Christus te help bereik met behulp van die internet en digitale media.

Operasie Een Ding en Projek KuberWêreld funksioneer onder toesig van Aksie 1:8. Alhoewel Aksie 1:8 die sendingarm van die Evangelies Gereformeerde Kerk in Suid Afrika is, werk ons in vennootskap met evangeliese kerke, sendingaksies en bedieninge oor denominasionele grense.

Ons is: Bybelgefundeer - Evangelies - Interdenominasioneel - Nie-sektaries.

Operasie Een Ding en Projek KuberWêreld staan onder leiding van Elmer Grobler.

Ons kontak besonderhede

Posadres:
P O Box 31014, Totiusdal, Pretoria. Gauteng, South Africa 0134

Fisiese Adres:
139 Kameelfontein Landgoed, Kameelfontein, Pretoria. Gauteng. Suid Afrika

Eposadres:
op1ding@sepprograms.com