'n Strategiese vennootskap van sendingaksies, individuele Christene en gemeentes met 'n visie vir die Onbereikte Wêreld, wat met die hulp van strategiese projekte en die moderne tegnologie help om die taak van Jesus se Groot Opdrag te voltooi en die Evangelie binne die bereik te bring van elke nasie, volk, stam en taal.
"Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek: ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is." Fil 3:13  
Hierdie EEN DING waarna ons streef is ...
Die Evangelie vir die hele wêreld. Om elke volk, stam en taal met die Evangelie te help bereik - ter voorbereiding vir die wederkoms van Jesus Christus!

Ons is nie tevrede om slegs by sending betrokke te wees nie - ons mik vir die doel op 'n strategiese wyse - om die taak van die Groot Opdrag te voltooi.
"This generation can only be reached by this generation." ... "No one has the right to hear the gospel twice, while there remains someone who has not heard it once."

Dr Oswald Smith.
|  Tuisblad  |  Die Hele Wêreld In Jou Hand  |
|  Vriende Betrokkenheid  |  Webjoernaal  |
|  Omtrent Ons  |  Kontak  |
|  Jou Privaatheid  |  Ons Aanspreeklikheid  |

© Kopiereg 2016 Operasie Een Ding. Alle regte voorbehou.
No items found.